KompasGo
A Garuda Indonesia CRJ1000(KOMPAS/HERU SRI KUMORO)