KompasGo
Milk by Artemy gelato in Yogyakarta.(Dok. Instagram @milkbyartemy)