KompasGo
Two sport motorcycles similar to those encountered by Paspampres presidential bodyguards(Eki Razaki)